Ndriçim

Sektori i ndriçimit të Teoren përfaqësohet denjësisht me marka si “Eglo” (2012), “Horoz” dhe “Teb Elektrik” (2015).

Duke synuar ndriçimin e hapësirave dhe përmirësimin e çdo ambienti, Teoren sigurohet që klientët e saj të kenë akses në qindra opsione ndriçimi të një cilësie të lartë, garancie të padiskutueshme.

Gjithashtu inovacioni, përgjegjësia sociale dhe ajo kundrejt ambientit janë pjesë integrale e çdo produkti dhe e filozofisë së Teoren.

Lighting

Teoren's lighting sector boasts brands such as Eglo (2012), Horoz and Teb Elektrik (2015).

Aiming to illuminate spaces and enhance any environment, Teoren ensures that its customers have access to hundreds of lighting options of high quality and unquestionable guarantees.