Elektrike

Sipërmarrja e Teoren në sektorin elektrik daton që në vitin 1994, kur gjithçka filloi me rishitjen e produkteve elektrike. Me kalimin e viteve, Teoren ka zgjeruar portofolin e saj duke përfshirë disa nga markat më të njohura të industrisë sidomos përsa i përket cilësisë së tyre, si: “Elegance”, “ABB”, “Noark” dhe së fundmi, “Proton”.

Me përkushtim ndaj cilësisë dhe inovacionit, Teoren vazhdon të rritet dhe të diversifikojë linjat, produktet dhe markat brenda portofolit të këtij sektori.

Elektrike

Sipërmarrja e Teoren në sektorin elektrik daton që në vitin 1994, kur gjithçka filloi me rishitjen e produkteve elektrike. 

 

Me kalimin e viteve, Teoren ka zgjeruar portofolin e saj duke përfshirë disa nga markat më të njohura të industrisë sidomos përsa i përket cilësisë së tyre, si: “Elegance”, “ABB”, “Noark” dhe së fundmi, “Proton”.

Me përkushtim ndaj cilësisë dhe inovacionit, Teoren vazhdon të rritet dhe të diversifikojë linjat, produktet dhe markat brenda portofolit të këtij sektori.

Elektrike

Sipërmarrja e Teoren në sektorin elektrik daton që në vitin 1994, kur gjithçka filloi me rishitjen e produkteve elektrike. 

Me kalimin e viteve, Teoren ka zgjeruar portofolin e saj duke përfshirë disa nga markat më të njohura të industrisë sidomos përsa i përket cilësisë së tyre, si: “Elegance”, “ABB”, “Noark” dhe së fundmi, “Proton”.

Me përkushtim ndaj cilësisë dhe inovacionit, Teoren vazhdon të rritet dhe të diversifikojë linjat, produktet dhe markat brenda portofolit të këtij sektori.