Proton

Proton Cable është prodhues i telit të bakrit, granulatit dhe kabllove elektrike të tensionit të ulet.

Dhe pse operon që prej vitit 2010, me një volum prej 800 Tonne vit, është lider i kabllove elektrike në Kosovë dhe me një rritje marramëndëse të suksesit të saj në rajon.

Proton Cable është paisur me linja të prodhimit të teknologjisë së fundit dhe të gjitha produktet e prodhuara janë rreptësisht të audituara nga laboratori i kontrollit të cilesise per të siguruar cilesinë maksimale.

Proton Cable është e pajisur me standardet ndërkombetare ISO 9001:2018, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, standardet Turke TS EN 60332-1-2/Al:2016 / A11:2017, TS EN 50575/Al:2016:2016-07, standardet Kroate për export në Bashkimin Evropian HRN EN 50525-2-31:2012 dhe ka shpallur deklaratën e performances CE ndërsa në prodhim bazohet në standardin Gjerman VOE.

Ne vitin 2018 Proton Cable ka investuar në fabrikën për përpunimin e telit të bakrit me linja të teknologjisë të fundit në këtë sektor.

Ne vitin 2021 me financim nga Unioni Evropian Proton cable hapi fabriken për prodhimin e Granulatit dhe kabllove Halogen Free. Në Forumin Ekonomik Ndërkombetare “Perspektive” që organizohet në Dubrovnik të Kroacise Proton Cable është përzgjedhur ndër 300 kompanitë më të suksesshme të Europes Qendrore dhe Juglindore për vitin 2016.

Ky sukses I Proton Cable nuk mbeti pa u vënë re nga Teoren, i cili vendosi që këtë brandë me rritje super të shpejta dhe standarte maksimale ndërkombëtare ta bëj pjesë të ofertës së tij për tregun Shqiptarë.