Elektrike

Sipërmarrja e Teoren në sektorin elektrik daton që në vitin 1994, kur gjithçka filloi me rishitjen e produkteve elektrike. Me kalimin e viteve, Teoren ka zgjeruar portofolin e saj duke përfshirë disa nga markat më të njohura të industrisë sidomos përsa i përket cilësisë së tyre, si: “Elegance”, “ABB”, “Noark” dhe së fundmi, “Proton”.

Me përkushtim ndaj cilësisë dhe inovacionit, Teoren vazhdon të rritet dhe të diversifikojë linjat, produktet dhe markat brenda portofolit të këtij sektori.

Elektrike

Sipërmarrja e Teoren në sektorin elektrik daton që në vitin 1994, kur gjithçka filloi me rishitjen e produkteve elektrike. 

 

Me kalimin e viteve, Teoren ka zgjeruar portofolin e saj duke përfshirë disa nga markat më të njohura të industrisë sidomos përsa i përket cilësisë së tyre, si: “Elegance”, “ABB”, “Noark” dhe së fundmi, “Proton”.

Me përkushtim ndaj cilësisë dhe inovacionit, Teoren vazhdon të rritet dhe të diversifikojë linjat, produktet dhe markat brenda portofolit të këtij sektori.

Electrical

Teoren's entrepreneurship in the electrical sector dates back to 1994, when it all started with the resale of electrical products.

Over the years, Teoren has expanded its portfolio to include some of the industry’s best brands such as Elegance, ABB, Noark and most recently, Proton.

With dedication to quality and innovation, the company continues to grow and diversify its products and market within this sector.