Sika

Nëse flasim për produkte inovative, cilësore dhe afatgjata, jemi duke folur për Sika!

Kompania është lider në zhvillimin dhe prodhimin e sistemeve dhe produkteve për ngjitjen, mbylljen, përforcimin dhe mbrojtjen në sektorin e ndërtimit dhe industrisë së automjeteve.

Sika ka filiale në 101 vende të botës dhe prodhon në mbi 300 fabrika.

Ky brand operon me nje fokus të qartë në sigurinë, cilësinë, mbroitjen e mjedisit, pergjegjësinë sociale dhe krijimin e vlerave.