ABB

ABB është një lider teknologjik në elektrifikimin dhe automatizimin, duke mundësuar një të ardhme më të qëndrueshme dhe më efikase nga burimet.

Zgjidhjet e kompanisë lidhin njohuritë inxhinierike dhe softuerin për të optimizuar mënyrën se si prodhohen, lëvizin, fuqizohen dhe funksionojnë gjërat. Duke u mbështetur në më shumë se 130 vjet përsosmëri, 105,000 punonjësit e ABB-së janë të përkushtuar për të nxitur inovacione që përshpejtojnë transformimin industrial.

ABB ofron një portofol të gjerë të produkteve, zgjidhjeve dhe shërbimeve dixhitale, nga nën-stacioni deri te priza, duke mundësuar elektrifikim të sigurt, inteligjent dhe të qëndrueshëm.

Produktet përfshijnë inovacione dixhitale, për tension të ulët dhe të mesëm, duke përfshirë infrastrukturën e makinave elektrike, inverterët diellorë, nën-stacionet modulare, automatizimin e shpërndarjes, mbrojtjen e energjisë, pajisjet e instalimeve elektrike, pajisjet e shkëmbimit, kapsulat, kabllot, ndjenjat dhe kontrollin.

Si leader në teknologji dhe informacion, ABB ka zgjedhur prej 130 vjetësh partnerët më të suksesshëm ndërkombëtar dhe një nga këta për shqipërinë është edhe Teoren.