Solimpeks

Solimpeks është një kompani ndërkombëtare e specializuar në prodhimin e teknologjive të energjisë diellore dhe të produkteve të ngrohjes diellore.

Ferroli

Ferroli është një ndër kompanitë më të njohura në botë në fushën e teknologjisë për sistemet e aspirim – ventilimit dhe të pajisjeve për ngrohje e ujit.