LOCTITE 243 50ml


Cmimi:
Sale priceLek 3,850

Përshkrimi i produktit

• Vepron në çdo metal, duke
përfshirë materialet pasive
(për shembull, çelik inox,
aluminin, sipërfaqe të
galvanizuara).
• Toleron kontaminimin e
lehtë nga vajrat industriale,
p.sh. vajra motorri, vajra për
parandalimin e korrozionit dhe
lëngjet për prerje.
• Parandalon lirimin e pjesëve
vibruese në paisje si për
shembull te pompat, kutitë
e marsheve ose paisjet për
presim.
• Lejon çmontimin me mjete
dore për çdo servis të
mundshëm

You may also like

Recently viewed