UJI I FORTË 8 SHENJAT KRYESORE QË KENI PROBLEME NË SHTËPINË TUAJ - Teoren