Uji është fillimi i gjithçkaje, projekti Ecosoft Coca-Cola - Teoren