Profesionistet e Ndricimit | Pllafoni drejtkëndor, zgjidhja praktike p - Teoren