Ndriçimi në shtepi, biznes apo zyra; Estetik apo funksional? - Teoren