Ndriçimi i jashtëm; Çfarë duhet të kemi parasysh? - Teoren