Ferroli
Kemi menduar që të përfaqësohemi në tregun Shqiptar me kondicionerët dhe boiler Ferroli; por përse e kemi bërë këtë dhe çfarë specifikash kanë këta produkte:
• Boilerat Ferroli kanë kapacitet 50 dhe 80 litra duke ju dhënë mundësi zgjedhjeje në volum për boilerin tuaj. Tjetër karakteristikë që ju jep mundësi zgjedhjeje është sepse këta boilera mund të instalohen vertikalisht dhe horizontalisht, duke ju dhënë mundësinë që përveç funksionalitetit dhe mundësisë së instalimit sipas planimetrisë së shtëpisë tuaj, përfiton edhe një vendosje tejet estetike. Këta boilera kane fuqi 2000 watt, duke ju dhënë kështu garanci për një performancë maksimale, duke i shtuar edhe garancinë 3 vjeçare që mbart vetë produkti.

• Ndërkohë kondicionerët Ferroli disponojnë gjithçka që do të dëshironit në një kondicioner . Duke filluar që nga fakti se me smartphone-in tuaj mund të komandoni edhe kondicionerin. Është fantastike sepse në këtë mënyrë do të shkoni në shtëpi dhe do të donit që ambjenti të ishte i freskët në verë dhe i ngrohtë në dimër. Por si mund ta arrini këtë? Shmang vapën dhe acarrin sapo hyn në shtëpi, sepse tani me celular mund të ndizni kondicionerin paraprakisht duke përfituar lehtësi dhe cilësi në jetë. Ferroli sjell kondicionerin më të mire për ju dhe familjen tuaj sepse me fuqinë e adaptueshme për nevojat tuaja, Inverter A++/A++ ke qëlluar në shenjë kondicionerin që duhet në çdo rast! Kondicionerët Ferroli funksionojnë me Gaz R 32 Ekologjik, dhe kjo është një vlerë tjetër e këtij produkti. Vjen tek ne me 4 fuqi të ndryshme kilovatike për t’ju përshtatur çdo lloj hapësire që do donit të pajisnit me këtë kondicioner. Fuqitë janë: 9000 btu, 12000 btu, 18000 btu dhe 24000 btu. Ky kondicioner është i çertifikuar nga Eurovent Certita Certification (ECC), kompani e pavarur përgjegjëse për çertifikimin e performancës së pajisjeve të kondicionimit duke i dhënë sigurinë maksimale dhe duke e pajisur me garancinë 2 -vjeçare që mbart vetë produkti.